Choose your language

 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • 한국어
 • 서비스

  SUPERKING MASSAGE

  ( For 1 person) 2.000.0000 VNĐ

  사우나, 암염 사우나, 직원과 함께 자쿠지에서의 와인 목욕, 바디 마사지, 누루 (와인 및 일본 에센셜 오일 마사지) 및 휴식, 와인 및 과일 (무료)

  Xem thêm

  VIP MASSAGE

  Giá vé: 700.000 VND VNĐ Xem thêm

  LUXURY MASSAGE

  Giá vé: 850.000 VND VNĐ Xem thêm

  KING MASSAGE

  Giá vé: 1.200.000 VND VNĐ Xem thêm